Notice for Belgaum residents


The corporation has arranged for mobile vegetable vans to serve vegetables at your doorstep in all 58 wards. See a list of all the areas and contact numbers below.


# Seller Mobile No Coverage Area Vehicle
1 Ramesh Guler 8660533810
 1. Mahantesh Nagar
 2. Ramtirth Nagar
 3. Anjaney Nagar
 4. Rukmini Nagar
KA 22 B 4077
2 Satish Tarale 9242742120
 1. Sadashiv Nagar
 2. Jadhav Nagar
 3. TV Center
KA 22 B 4828
3 Guruswamy 9380750993 1.Vishwesharayya Nagar
4 Chetan Mastiholi 8904297877
 1. Shivbasav Nagar
 2. Sri Nagar
 3. Ashok Nagar
KA 31 9249
5 Shivaray Benni 7795195916
 1. Chennamma Nagar 1st Stage
 2. Chennamma Nagar 2nd Stage
 3. Guruprasad Colony
KA 22 C 3768
6 Mahantesh Gurappa Akkisagar 9964989852
 1. Gandhi Nagar
 2. Azad Nagar
 3. Shivaji Nagar
KA 22 D 0065
7 Nilesh Mutgekar 7208364299
 1. Kumarswamy Layout
 2. Jay Nagar
 3. Kuvempu Nagar
KA 22 D 0794
8 Nilesh Mutgekar 7208364299
 1. Ganeshpur
 2. Vijay Nagar
 3. Vinayak Nagar
 4. Hindalga
KA 22 D 2066
9 Nilesh Mutgekar 7208364299
 1. Tilakwadi
 2. Bhagyanagar
 3. Angol
 4. Hindwadi
KA 22 B 9693 KA 22 C 4396
10 Basavraj L Ghasari 8660701880
 1. Hanuman Nagar
KA 22 C 3211
11 Basavraj L Ghasari 8660701880
 1. Sahyadri Nagar
KA 22 C 4396
12 Basavraj L Ghasari 8660701880
 1. Vijaynagar Hindalga
KA 22 C 1660
13 Basavraj L Ghasari 8660701880
 1. Ganeshpur Defence Colony Laxmi Tek
KA 22 AF 7116
14 Basavraj L Ghasari 8660701880
 1. Nanawadi and Maratha Colony
KA 22 D 2986
15 Basavraj L Ghasari 8660701880
 1. Nanawadi and Maratha Colony
KA 22 D 2986
16 Basavraj L Ghasari 8660701880
 1. 1st and 2nd Gate
KA 25 L 0337
17 Basavraj L Ghasari 8660701880
 1. Hindwadi and RPD
KA 19 A 5755
18 Ramling G. Halkarnikar 9902202475
 1. Ganeshpur
 2. Belgundi
 3. Others
KA 24 3869
19 Ravikumar Shetty 9341154729
 1. Azam Nagar
 2. Shahu Nagar
KA 22 D 0864 KA 22 C 3475
20 Ravikumar Shetty 9901195651
 1. Nehru Nagar
 2. Azam Nagar Kangrali
KA 22 B 7797 KA 22 C 5692
21 Asif Phaniband 8277656113
 1. Gandhinagar
KA 59 C 0269
22 Jomappa S Patil 7026371019
 1. Kangrali, Kakati
KA 59 C 1019
23 Srikant P Pawar 7204783307
 1. Gondhali Galli
 2. Konwal Galli
KA 22 C 5862